ІСТОРІЯ

ІСТОРІЯ

Онкологічна служба М. Мелітополя бере свій початок з 1946 р., коли в міській лікарні ім. В. і. Леніна стали проводиться радикальні операції з приводу основних локалізацій онкозахворювань. Ініціатором проведення таких операцій стала лікар-хірург Дмитренко Анастасія Олексіївна.


У 1947 р наказом №1/230 був організований Мелітопольський міжрайонний онкопункт з окремим штатом в 5 одиниць. Виконувані функції, згідно Методичних вказівок (наказ №315 Збірник СРСР): консультативний прийом онкохірургічних і гінекологічних хворих, облік, звітність і диспансеризація онкохворих, хірургічне лікування онкологічних хворих в хірургічному відділенні міської лікарні, а гінекологічних - при гінекологічному відділенні загальнолікувальної мережі, організація онкопрофоглядів на підприємствах і лечустановах міста.


Для організації повноцінної онкологічної служби необхідна була патогістологічна лабораторія. У 1949 р.така служба була створена. Її очолив лікар Мельник Д. А.


Враховуючи необхідність подальшого розвитку онкослужби Мелітопольський міжрайонний онкопункт у 1953 р.був реорганізований в онковідділення при міському лечпрофоб'єднанні. Завідувачем онковідділенням була призначена Дмитренко Анастасія Олексіївна. Вона поєднувала посаду завідувача онковідділення із завідуванням хірургічним відділенням міської лікарні.


У 1956 р.за наказом Запорізького облздороввідділу онкоотделение при міському лечпрофобъединении було реорганізовано в самостійну службу - Мелітопольський онкодиспансер на 40 ліжок. Штат співробітників диспансеру в 1956 р становив 100 осіб.


Першими організаторами Мелітопольського онкодиспасера були: головний лікар Решетняк В. а., зав. хірургічним відділенням Дмитренко А. а., зав. гінекологічним відділенням Замукова В. і., зав. клінічної, біохімічної та цитологічної лабораторії Феруз Т. Г., зав. рентгендіагностичним відділенням Мічуріна Н. Л., зав. рентгентерапевтичним відділенням Бережної Н. Ф., зав. радіологічним відділенням Решетняк В.а, зав. методкабінетом Дмитренко А.А., і Мічуріна Н. Л., патогістолог Герасун а. я., і Сотіна-Пачева Л. В., анестезіолог Еперін А. і.


У 1957 р.було запроектовано і розпочато будівництво нового корпусу онкодиспансеру і радіологічного відділення у вигляді прибудов до колишніх напівзруйнованих будівель міської лікарні ім. В. І. Леніна.


У 1961 р Мелітопольський онкодиспансер зібрав всі свої служби і розмістився в новому 2-х поверховому будинку, побудованому на території міської лікарні ім. В. І. Леніна. Відповідно своїй назві Мелітопольський онкодиспасер обслуговував прилеглі райони Запорізької області: Мелітопольський, Якимівський, Приазовський, Веселівський, Михайлівський.


За роки самостійності з 1961 по 1970 р.р. в Мелітопольському онкодиспансері були впроваджені нові методи лікування: внутрішньотканинна гамматерапія, телегамматерапія, хіміотерапія, розширено обсяг оперативних втручань, впроваджено ендотрахеальний наркоз, нові методи діагностики: мамографія, ендоскопія та інші. На базі Мелітопольського міжрайонного онкодиспансеру виросли і стали відомими такі лікарі, як Карпенко М.М., Паламарчук і. Д., Семенов Ю. Д., Павелко С. і., Остроглядова Л. Ф., Зубриліна А. К., Ткаченко А. Ф., Силантьєв О. А., Попов В. А., Істомін В. а., гладка Г. В., та інші.


У 1971 р Мелітопольський онкодиспансер був приєднаний до міської лікарні №1. в якості 3-х відділень і проіснував в такому вигляді до 1986 р.За цей період онкологічна служба Мелітополя пережила недоліки в методичному керівництві, скорочення штатів, скасування посади головного лікаря, плинність кадрів, у зв'язку з чим завідування онковідділенням переходило з рук в руки.


Завідували онковідділенням Паламарчук і. Д., Семенов Ю. Д., Павелко С. і., Ткаченко А. Ф., Дмитренко А. а., Рябіков А. а. така реорганізація онкологічної служби не відповідала необхідності її розвитку, вдосконалення, а була даниною моди тих часів: все укрупнювати і об'єднувати. В результаті розвиток онкологічної служби М. Мелітополя був відкинутий швидше назад, ніж просунувся вперед: не мав місце розвиток матеріальної бази, ліжкового фонду, не купувалося нове обладнання, не впроваджувалися нові методики діагностики та лікування.


У 1986 р онкослужба м Мелітополя знову стала самостійною. Був знову створений Мелітопольський міжрайонний онкологічний диспансер. Придбання самостійності онкодиспансером позитивно позначилося на його діяльності. Збільшилася кількість ліжок, купувалося нове обладнання. І робилося це в умовах загального розвалу, наростав подібно греблі - адже наступали 90-і роки, напевно, найдраматичніший період в історії цього лікувального закладу.


Керівництво онкодиспансеру активно використовувало нові методи господарювання-госпрозрахунок, взаємозаліки, додаткові платні послуги, - адже вже починалися проблеми з фінансуванням, і потрібно було самим шукати нові шляхи розвитку. Звичайно, не всі були цим задоволені, але результати були на обличчя. Мелітопольський онкодиспансер першим в місті придбав фіброгастроскоп і освоїв його застосування, в тому числі чрезендоскопіческую біопсію і поліпектомію; першим з усіх клінічних лечустанов придбав апарат для ультразвукової діагностики; вперше в області розпочато застосування комп'ютерів для обліку та диспансеризації онкохворих; був придбаний лапароскоп і в єдиному закладі міста застосовується метод лапароскопічної діагностики. У 1987 р.проведена заміна застарілого гамма апарату «ГУТ-Кобальт-1200» на перший в Запорізькій області сучасний апарат «Рокус-М». У 1988 р.був придбаний шланговий гамматерапевтичний апарат «Агат-ВЗ»; вперше в м. Мелітополі освоєна методика однорядного шва при операціях на шлунково-кишковому тракті. 14.08.03 вперше в Мелітополі проведена аутотрансплантація кісткового мозку. У 1988-1990 р.розроблена проектна документація на реконструкцію з прибудовою та надбудовою 3-го поверху онкодиспансеру.У 1991 р розпочато будівництво 6-ти поверхового корпусу і в 1996 р закінчені будівельно-монтажні роботи. Значну частину коштів для цього будівництва керівництво онкодиспансеру знаходило самостійно.


Але в той момент, коли будівництво наближалося до завершення, виконком міської ради в 1997 р.прийняв рішення про розформування Мелітопольського міжрайонного онкодиспансеру і передачу його на баланс міської лікарні №1. Причиною було названо недостатнє фінансування. Таке рішення на подальшу долю онкослужби зробило вкрай негативний ефект. Керівництво міської лікарні абсолютно не цікавило завершення будівництва нового корпусу, оскільки не горіло бажанням набувати такого головного болю, і будівництво тихо і мирно припинилося. Матеріально-технічна база онкодиспансеру була поділена і передана в загальне користування.


Керівництво онкослужбою і колектив не хотіли миритися з таким станом речей. Запрошені комісії МОЗ та облздраву зробили висновок про недоцільність рішення виконкому міської ради. У 1999 р Мелітопольський міжрайонний онкодиспансер був відновлений, як самостійний лікувальний заклад. В даний час Мелітопольський онкодиспансер знову обслуговує жителів декількох районів, і взагалі будь-якого, хто потребує допомоги. Поновилися будівельні роботи. І якщо все буде добре, новий корпус зможе незабаром прийняти численних пацієнтів. Адже саме про них потрібно думати в першу чергу.


Это весь материал данного блока.